ΜΑΚΑΜ ΧΙΤΖΑΖ

 

Το κατ’εξοχίν χρωματικό μακάμ. Είναι συνηθέστατο τροπικό σχήμα, τόσο στην έντεχνη όσο και στη λαική μουσική των Αράβων και των Τούρκων.

Ο Χιτζάζ είναι ένας από τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους δρόμους στη λαϊκή και δημοτική μας μουσική. Η κλίμακά του είναι η εξής:

ΜΙ   ΦΑ#   ΣΟΛ#   ΛΑ   ΣΙ   ΝΤΟ#   ΡΕ   ΜΙ

Το μακάμ Χιτζάζ προέρχεται από τον β΄ήχο της βυζαντινής μουσικής, καθώς και από τον πλάγιο του β΄(Χιτζασκιάρ) που είναι αντίστοιχοι με τα μακάμ Χιτζάζ και Χιτζασκιάρ της Οθωμανικής μουσικής. Και λέμε «προέρχεται», γιατί είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια αναπαραγωγής ασυγκέραστων ήχων, δηλαδή ήχων που περιέχουν διαστήματα μικρότερα ή μεγαλύτερα του τόνου, με συγκερασμένο όργανο (μπουζούκι).

Ηχητικό δείγμα